Nova blamaža Branke Bošnjak: 8 godina laže da je docent!

Nakon što je otkriveno da je poslije samo nekoliko godina radnog staža poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak dobila stan na luksuznoj lokaciji u Podgorici, i nakon što su protiv iste najavljene dvije tužbe zbog klevete, na pomolu je nova afera!

ŽENSKI MEDOJEVIĆ obmanjuje javnost: Poslanica Dražinog fronta Branka Bošnjak

Činjenice pokazuju da se Branka Bošnjak punih sedam godina lažno predstavlja kao docent, ne stideći se da lažno zvanje istakne pored svog imena i na zvaničnom sajtu Skupštine Crne Gore, đe su osnovni biografski podaci svih poslanika.

Bošnjak je na neodređeno vrijeme zaposlena 1998. godine i to u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, na radno mjesto savjetnika za nauku. Godine 2003. izabrana je u akademsko zvanje docent za predmet Izbor metala i legura. Izbor u to zvanje, prema tadašnjem i sadašnjem zakonu, vrši se na pet godina. Dakle, 2008. godine, kada joj je istekao izborni period, Bošnjak je trebalo da bude birana u više zvanje vanredni profesor ili reizabrana u docenta. Nije se dogodilo ni jedno ni drugo, što znači da od 2008. poslanica DF nema akademsko zvanje docent, već pokriva mjesto u administraciji, kao savjetnik prorektora, koje joj miruje zbog poslaničkog angažmana dok se ona i dalje javnosti lažno predstavlja kao docent i navodni borac za akademske i etičke norme na Univerzitetu Crne Gore.

Zvanje docent koristila je po potrebi, kako joj kad odgovara. Tako se prilikom raspodjele stanova na UCG 2005/06. godine, u vrijeme kada je još bila u zvanju docenta, Bošnjak našla na listi neakademskog osoblja iako je postojala i lista za akademsko osoblje na kojoj je, primjera radi, bilo dvadesetak njenih kolega sa istim akademskim zvanjem. To pokazuju rang liste objavljene u biltenima Univerziteta Crne Gore. I na rang listi koju je Bošnjak pokazala crnogorskoj javnosti u reagovanju na tekst u Dnevnim novinama vidi se da se radi o listi za saradnike, stručno i neakademsko osoblje, te da pored njenog nema izbornog zvanja. Umjesto doc. dr piše dr Branka Bošnjak.

Da se pridržavala pravila, poslanica DF je morala konkurisati za stan na listi za akademsko osoblje. Ali, tada joj nije odgovaralo da bude član akademske zajednice, dok joj danas, radi političke karijere, odgovara da ima akademsko zvanje, pa se lažno predstavlja zvanjem kojeg, ponovimo, nema od 2008. godine.

I izbor u docenta takođe bi se mogao analizirati. Bošnjak je to zvanje stekla iz honorarnog angažmana na Metalurško-tehnološkom fakultetu. To je javno saopštio i bivši ministar prosvjete Slavoljub Stijepović na śednici Skupštine Crne Gore 2012. godine, odgovarajući na poslaničko pitanje Bošnjak, tvrdeći da mu nije poznat slučaj izbora u akademsko zvanje iz honorarnog angažmana.

Ovo su činjenice koje Branka Bošnjak nije saopštila u svom reagovanju, već je hvalospjevima o svojoj karijeri pokušala da sebe predstavi kao „žrtvu režima“ koji joj je uskratio zaslužene privilegije. Dok drugima, onima čijim se životima poslanica DF intenzivno bavi, „privilegija“ ne fali. Tako je „privilegovana“ žena koja je sa četvoročlanom porodicom dobila stan od 40 kvadrata u Zagoriču i to nakon što je postala invalid, nakon što je zbog bolesti bila primorana da napusti posao medicinske sestre u Dječjoj bolnici, nakon što je suprug ostao bez posla i, na kraju, nakon 25 godina podstanarskog života. Tu gospođu koja je bila povod pisanja Dnevnih novina Bošnjak u reagovanju nije ni pomenula. To više govori o poslanici DF nego svi papiri kojima je pokušala da dokaže svoj stručni i naučni kapacitet i opravda dobijanje luksuznog stana sa liste na kojoj nije ni trebalo da bude.

Branka Bošnjak je od 1. februara 1994. do 30. septembra 1997. godine radila na Metalurško-tehnološkom fakultetu (MTF) kao saradnik stažista. Radilo se o angažmanu po ugovoru sa sektorom za nauku Ministarstva prosvjete i nauke. Tokom tog perioda nije učestvovala u nastavi već se bavila naučnoistraživačkim radom u okvirima koji su nalagale magistarske studije.

Nakon 30. septembra 1997. dolazi do prekida angažmana, poslije čega 1. maja 1998. godine dobija posao na neodređeno vrijeme, na mjestu savjetnika za nauku. Odlukom UCG 01-415 od 24. aprila 1998. imenovana je za poslove savjetnika u kabinetu prorektora.

Od 2000. do 2003. godine angažovana je na poslovima asistenta na MTF. S obzirom da je zaposlena kao savjetnik, na poslovima asistenta mogla je biti angažovana kao honorarni saradnik.

U docenta je izabrana 2003. i to akademsko zvanje imala je do 2008. godine, kada prestaje, s obzirom da nije reizabrana niti napredovala u više zvanje.

Tokom rada na MTF kao docent vrlo je malo radila u nastavi, s obzirom da nije postojalo interesovanje studenata za njen predmet.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Ostalo i označen sa . Zabeležite stalnu vezu.