Goranović: Zakon o slobodi vjeroispovijesti će očuvati kulturno nasljeđe

Ministar kulture Pavle Goranović kaže za Dnevne novine da Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti posmatra kao osnaženi mehanizam u očuvanju i zaštiti crnogorskog kulturnog nasljeđa čijim će se usvajanjem uspostaviti i dodatni monitoring države nad do sada zakonski nedovoljno zaštićenim dobrima.

„Kulturna baština predstavlja temelj crnogorskog identiteta. Njeno očuvanje i razvoj moraju biti zasnovani na potpunom afirmisanju istorijskih, kulturnih i drugih vrijednosti Crne Gore. No, isto tako poznavanju prijetnji i opasnosti, te mogućnosti koje pruža status kulturne baštine i ukupnih potencijala koje baština pośeduje. Uvažavajući sve ovo, Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti i njegove odredbe posmatram kao osnaženi mehanizam u očuvanju i zaštiti crnogorskog kulturnog nasljeđa“, istakao je on.

Ministar kulture je naglasio da Nacrt posmatra u kontekstu pozitivnog zakonskog tretiranja kulturne baštine.

„Uvažavajući da se crnogorska kultura temelji na neprolaznim vrijednostima bogate tradicije, ali i usvajanju savremenih iskustava, uz njegovanje različitosti kulturnih izraza, Ministarstvo kulture sagledava Nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti prevashodno sa tog aspekta. Vjekovno prožimanje brojnih civilizacija i kultura na prostoru Crne Gore obezbijedilo je istorijsko utemeljenje njenoj kulturnoj raznolikosti i definisalo vrijednost jedinstvenog kulturnog nasljeđa“, rekao je on.

Prema njegovim riječima s obzirom na to da se u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti kulturnih dobara definišu ključna pitanja od značaja za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, smatra da će se usvajanjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti, uspostaviti i dodatni monitoring države nad do sada zakonski nedovoljno zaštićenim dobrima.

„Time će se, između ostalog, stvoriti uslovi za praćenje stanja i očuvanje nevalorizovanog dijela kulturne baštine“, kazao je Goranović.

Ministar nema dileme kako treba tretirati naše kulturno blago i što su obaveze vlasnika ili držaoca.

„Bez obzira ko upravlja određenim kulturnim dobrom, niko ne može sporiti da je sve to crnogorsko kulturno blago. I tako ga treba tretirati. To sa sobom nosi posebne obaveze vlasnika ili držaoca, koji su dužni da čuvaju, poštuju, održavaju i pravilno koriste kulturna dobra koja posjeduju. Međutim, bez obzira ko neposredno upravlja kulturnim dobrom, i bez obzira da li je u pitanju nepokretno ili pokretno dobro, sakralnog ili drugog karaktera, država ima posebnu obavezu i odgovornost da štiti, prati stanje i afirmiše naslijeđene kulturne vrijednosti svih kulturnih dobara koja se nalaze na njenoj teritoriji“, rekao je ministar kulture.

Javna rasprava o Nacrtu završena je 30. septembra. Prvobitno je bilo predviđeno da traje do 14. septembra, ali je Vlada produžila rok kako bi se ostavilo vremena za dostavljanje sugestija, primjedbi, predloga svih koji su zainteresovani da tekst ovog propisa bude u skladu sa evropskim standardima i crnogorskim specifičnostima.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Ostalo i označen sa . Zabeležite stalnu vezu.