Pokrenut prekršajni postupak protiv Amfilohija Radovića

Inspektor za kulturna dobra podnio je područnom organu za prekršaje u Danilovgradu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve, jer je nastavila sa radovima na Manastiru Ostrog bez odgovarajućeg konzervatorskog projekta saopšteno je Pobjedi iz Uprave za inspekcijske poslove.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnesen je i protiv mitropolita Amfilohija Radovića, kao odgovornog lica u pravnom licu, jer je propuštanjem dužnog nadzora dozvolio takvo postupanje Mitropolije.

Inspektor je 4. maja u Manastiru Gornji Ostrog, kontrolnim pregledom, utvrdio da Mitropolija nije postupila po rješenju od 23. marta kojim su joj zabranjeni radovi na rekonstrukciji i adaptaciji na kulturnom dobru Manastir Ostrog bez odgovarajućeg konzervatorskog projekta.

„Odnosno, da je Mitropolija nastavila popločavanje porte kod glavne kapije Manastira Gornji Ostrog, kao i radove blizu pomoćnog objekta sa otvorenom terasom sa desne strane porte Manastira (podzid porte), bez pribavljenog konzervatorskog projekta“, saopšteno je iz Uprave.

Inspektor za kulturna dobra je 6. maja donio zaključak i o izricanju kazne od 500 eura Mitropoliji crnogorsko-primorskoj, zbog neizvršenja rješenja inspektora od 23. marta. Inspektor za zaštitu kulturnih dobara donio je 23. marta rješenje kojim se Mitropoliji zabranjuje rekonstrukcija i adaptacija Manastira Ostrog bez konzervatorskog projekta. Na to rješenje žalila se Mitropolija i podnijela predlog za odgađanje izvršenja rješenja po kojem je, shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru, bio dužan da odluči inspektor. Uprava za inspekcijske poslove je žalbu Mitropolije, sa cjelokupnim spisima predmeta, proslijedila i Ministarstvu kulture, koje ju je krajem aprila odbilo.

Inspektor je u rješenju od 23. marta djelimično usvojio predlog mitropolita Amfilohija za odgađanje izvršenja u dijelu kojim se zabrana ,,rekonstrukcije i adaptacije na kulturnom dobru Manastir Ostrog odnosi na izvođenje radova na obezbjeđenju kosina, stijenskog masiva i klizišta, izradu potpornih zidova i jačanju temelja Manastira“.

Inspektor je tada odbio predlog mitropolita u dijelu koji se odnosi na zabranu ostalih radova popločavanje kamenim pločama i na pomoćnom objektu sa otvorenom terasom sa desne strane porte Manastira, adaptacije i sanacije pomoćnih prostorija, oblaganja površine grubo tesanim kamenom, kao i radove na fasadi Manastira Gornji Ostrog, bez odgovarajućeg konzervatorskog projekta.

Nakon odluke inspektora Mitropolija je, osim radova na obezbjeđenju kosina, stijenskog masiva i klizišta, i izrade potpornih zidova i jačanja temelja, nastavila i sa radovima koji su joj rješenjem bili zabranjeni.

Nedavno se o slučaju Manastira Ostrog oglasilo i Vrhovno državno tužilaštvo, koje je potvrdilo pisanje Pobjede da je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo predmet, koji se nalazi u fazi izviđaja, o eventualnim nezakonitostima prilikom upisa Manastira Ostrog na Mitropoliju crnogorsko-primorsku. Tužilaštvo, prema našim saznanjima, provjerava i da li je najnovijim radovima na Manastiru Ostrog prekršen zakon, odnosno da li izlaze izvan dozvoljenih okvira.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Srpska pravoslavna crkva i označen sa . Zabeležite stalnu vezu.