Ministarstvo kulture: Opština Budva da ukloni ploču koja slavi srpske okupatore

Ministarstvo kulture ocijenilo je kako je zahtjev Liberalne partije da se ukloni spomen-ploča sa ulaza u Stari grad opravdan, ali da ono nije nadležno da je skine, već konačnu odluku treba da donese Opština Budva.

– Zahtjev Liberalne partije opravdan je u pogledu činjenica sadržanih u tekstu ispisanim na naznačenoj spomen-ploči, sa aspekta istorijskih izvora i činjenica. Ali, Ministarstvo kulture nije nadležno za njeno uklanjanje, već je za to potrebno sprovesti proceduru propisanu članom 38 Zakona o spomen-obilježjima – navedeno je u dopisu koji je taj Vladin resor uputio opštini Budva.

Liberalna partija podnijela je u februaru Ministarstvu kulture zahtjev da se ukloni ploča koja se na ulazu u Stari grad nalazi od 1931. godine. U obrazloženju su naveli kako nije tačno da je grad oslobodila srpska vojska na Mitrovdan (8. novembra) 1918. godine, kao što piše, već da je to učinila crnogorska vojska. Ministarstvo u dopisu objašnjava da se spomen-obilježja uklanjanju po postupku koji važi i za njihovo podizanje.

– Naime, za podizanje, a samim tim i za uklanjanje spomen-obilježja, potrebno je da Skupština opštine na čijoj se teritoriji ono nalazi donese program podizanja, a on treba da predvidi i koja će biti uklonjena. Treba navesti i razloge za uklanjanje, ili donijeti posebni program za uklanjanje spomen-obilježja koji ćete dostaviti na saglasnost Ministarstvu – navedeno je u dopisu koji je za taj resor u februaru potpisao Duško Marković kao koordinator. Pobjeda je pitala u lokalnoj upravi dali će i kada Budva donijeti program. Najavljeno je da će odgovor na to pitanje Pobjeda dobiti danas.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Ostalo. Zabeležite stalnu vezu.