CPC: Dostavljena dopuna krivične prijave u slučaju Ostroga

Državnom tužilaštvu – Odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, kao dopuna krivične prijave, dostavljen je pośedovni list i Rješenje komisije za izlaganje podataka o nepokretnostima od 4. maja 1990. godine, kojim se utvrđuju nepokretnosti manastira Ostrog.

Crnogorska pravoslavna crkva

Tim Rješenjem je riješeno da se njegova imovina, koju sačinjava oko 3000 metara kvadratnih crkveno-stambenog prostora i oko 1,6 kilometara kvadratnih livada i šuma ponovo upiše u njegovo vlasništvo. Nepoznata službene lica su ga ignorisala i tu imovinu su upisala na Beogradsku patrijaršiju, indirekno na srpsku državu. Takav akt ima elemente veleizdaje i podrivanja ustavnog poretka, pa očekujemo da će tužilaštvo pokrenuti postupak da se ta imovina ponovo upiše u vlasništvo crnogorske države, saopštio je potpredśednik Mitropolitskog savjeta Stevo Vučinić.

Podśećamo da je Vrhovnom državnom tužilaštvu, Odjeljenju za suzbijanje organizovanoga kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina predata je prije mjesec dana krivična prijava protiv nepoznatih službenih lica iz Uprave za nekretnine – Područne jedinice Danilovgrad. Ta lica su bez pravnog osnova, suprotno Zakonu o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, nakon 2007. godine, protivpravno upisala na Mitropoliju crnogorsko-primorsku 1.634.664 m² livada, šuma i pašnjaka, manastire Ostrog i Ždrebaonik i 25 crkava i crkvenih objekata enormne materijalne i kulturne vrijednosti. Da bi zaklonila činjenicu da je nezakoniti upis izvršen nakon referenduma o nezavisnosti, Područna jedinica Danilovgrad je dala javnu izjavu da je upis izvršen nakon izlaganja katastarskih operata 1991. godine, što nije tačno. Naprotiv, bez ikakve pravne procedure, upis je izvršen tek nakon nakon referenduma o nezavisnosti, u novim političkim okolnostima, s namjerom da se dio državne teritorije i naša najveća svetinja uzakone u vlasništvu strane države. To krivično djelo nezakonitog upisa koje su izvršila ova službena lica, u sebi sadrži bića više krivičnih djela – protivustavne djelatnosti, korupcije, izdaje domovine i zloupotrebe službenog položaja. Zahvaljujući tom nezakonitom upisu Beogradska patrijaršija se ponaša kao vlasnik ove imovine, iako ona nikada nije bila svojina cetinjske Mitropolije, a još manje cetinjske filijale Srpske pravoslavne crkve. Stoga su vjernici i sveštenici Crnogorske pravoslavne crkve lišeni mogućnosti da vrše vjerske obrede u u pobrojanim manastirima, crkvama i na seoskim grobljima, pa zahtijevamo da tužilac u okviru svojih nadležnosti pokrene postupak, utvrdi koja su lica počinila navedeno krivično djelo i preduzme mjere da isto bude kažnjeno.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Crnogorska pravoslavna crkva. Zabeležite stalnu vezu.