Radojević: SPC u Baru izvršila najmračniji akt

Akademik Dukljanske akademije i umjetnosti, naš poznati istoričar dr Danilo Radojević kaže u razgovoru za Pobjedu da se, na krivotvorenjima istorije, između ostalog, zasniva i aktuelno unižavanje vojvode Mirka Petrovića. Upozorava da je Srpska pravoslavna crkva u svoj kalendar uspjeha upisala „najmračniji akt, devastaciju zajedničkog kultnog mjesta triju vjera na vrhu Rumije, koje predstavlja najznačajnije nematerijalno dobro crnogorske kulture“.

„Ostavljanjem netaknutih falsifikata iz prošlosti olakšava se negatorsko asimilatorsko djelovanje. Na krivotvorenjima se, na primjer, zasniva i aktuelno unižavanje vojvode od Grahovca Mirka Petrovića Njegoša. Poznata je činjenica da je anticrnogorska, antidržavna struja pokušala da potisne autoritet kralja Nikole i dinastije Petrovića ličnošću Marka Miljanova. Marko je 1893. godine bio predao svoj rukopis „Pleme Kuči“ Ljubomiru Kovačeviću da ga štampa. Iako je Kovačevića molio da knjiga bude što prije štampana, to se dogodilo tek 1904, tri i po godine poslije Markove smrti. U toj knjizi prisutni su najjeziviji opisi tzv. „druge pohare Kuča“, što je navodno uradila crnogorska kaznena ekspedicija pod komandom vojvode Mirka“, kazao je Radojević.

Govori i kako vidi djelovanje SPC-a u Crnoj Gori-da li je ona izrasla u moćnu konkurenciju crnogorskoj vlasti.

„Što se tiče pitanja o nivou moći tuđe crkve koja djeluje po Crnoj Gori, jasno je da toj instituciji Beogradske patrijaršije, čiji ratoborni nosioci mimikrijski mašu kandilima, nije cilj da učvršćuje hrišćansku vjeru, već da, uz pomoć ideologije tzv. „svetosavlja“, negira postojanje crnogorskog naroda i da priprema neko buduće ponovno ujedinjenje „srpstva“. I najmračniji akt, devastaciju zajedničkog kultnog mjesta triju vjera na vrhu Rumije, koje predstavlja najznačajnije nematerijalno dobro crnogorske kulture ta je crkva upisala u svoj kalendar uspjeha. Sad je objavljena odluka te tuđe crkve da će iduće godine proslaviti milenijum od pogibije kneza Vladimira, kojega proglašava „srpskim državnikom i svecem“, iako je njegov kult očuvan kod Crnogoraca, Albanaca i Makedonaca, a ne i kod Srba. Kad su okupirali Zetu, Rašani (Srbi) sve su činili da prognaju i ugase jaki kult Svetoga Vladimira. Zato danas groteskno djeluje posvećiva nje dva zvonika na nezgrapnoj crkvi u Podgorici dvojici svetaca koji su povijesno potpuno suprotstavljene ličnosti: županu Nemanji, osvajaču i rušitelju oko 140 crkava u Duklji i knezu Vladimiru“, istakao je Radojević.

Prema njegovim riječima, Dukljanska akademija nauka i umjetnosti osnovana je da bi se na kritički način suprotstavila sveprisutnoj vladavini falsifikata i atmosferi opšte negacije svega crnogorskog.

„Ova je institucija hrabro krenula ka revalorizaciji društveno-povijesnih pojava i ukidanju tabua, potencirajući kritičko promišljanje o radu i značaju nekih ličnosti koje su bile satanizirane i izopštene iz korpusa crnogorskog nasljeđa. U Akademiji je započet rad i na značajnom projektu crnogorske enciklopedije. Aktivnosti Dukljanske akademije, kao i njeno ime, iritiraju anticrnogorske partije, koje su registrovane kod nadležnih organa i legalno djeluju u Crnoj Gori. Ti krugovi ovu instituciju vide kao opasnu pojavu koju treba poništiti, pa su dio svoje propagande okrenuli protivu nje, ponavljajući klikovanje: „Dukljani“ u pežorativnom smislu. Dovoljna je samo ta činjenica koja govori o ambijentu u kome djeluje pa da nam bude jasno da DANU nije osnivana da bi obavila neki jednokratni posao, već da trajno postoji i djeluje u interesu crnogorske nauke i umjetnosti. Da li će i kad tu činjenicu predstavnici režima razumjeti, ostaje da se naslućuje“, naglasio je on.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Srpska pravoslavna crkva. Zabeležite stalnu vezu.