Podnijeta krivična prijava zbog upisa manastira Ostrog u vlasništvo SPC

Crnogorska pravoslavna crkva podnijela je juče Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv nepoznatih službenih lica u Upravi za nekretnine iz Danilovgrada, zbog toga što su „suprotno Zakonu o državnom premjeru Donji i Gornji manastir Ostrog upisali na imovinu Mitropolije crnogorsko-primorske”.

Potpredśednik Savjeta CPC Stevo Vučinić saopštio je da su kao dokaz priloženi pośedovni listovi ukatastarskim opštinama Međeđa jedan, list nepokretnosti 181, na manastir Ostrog kao pravno lice s matičnim brojem 0000002095491, upisano je 23. marta 2005. godine 17,35 hiljada metara kvadratnih livada i 122 metra kvadratna stambenog prostora u susvojini.

U katastarskoj opštini Vrela, u listu nepokretnosti 53, upisano je 4. novembra 2007. godine 48 m² stambenog prostora i 51.776 m² livada. Dakle, u oba pośedovna lista manastir Ostrog je upisan kao pravno lice sa sopstvenim matičnim brojem koji ga u vlasničkom smislu podvrgava državi ili opštini Danilovgrad. Ali u pośedovnom listu 53, katastarske opštine Vrela, bez datuma upisa, na cetinjsku filijalu Beogradske patrijaršije, s matičnim brojem 0000002246414, upisane su nepokretnosti Gornjeg i Donjeg manastira Ostrog površine 3.202 m² i 1.217.721 m² njegovih livada, šuma i pašnjka. Očito, nakon referenduma o nezavisnosti, više nego kvadratni kilometar državne teritorije i sam Manastir našli su u vlasništvu stranog pravnog lica čiji je smisao postojanja i djelovanja propast ove zemlje i naroda, navodi Vučinić.

Crnogorska pravoslavna crkva, uputila je i izjavu Osnovnom sudu u Podgorici, da ima interes da stupi u parnicu kao umješač na stranu Centra savremene umjetnosti protiv Beogradske patrijaršije, a u vezi s vlasničkim pravima nad crkvom svetoga Dimitrija – kapele Petrovića.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Ostalo. Zabeležite stalnu vezu.