Fondacija „Sv. Petar Cetinjski“: Vratiti hramove državi

Okončavanje procesa povratka crnogorskih hramova u vlasništvo države, okupiranih i umnogome devastiranih, preduslov je evropskog priznanja da su u Crnoj Gori ostvarena osnovna ljudska prava,a za Crnogorce i druge građane Crne Gore da je bar donekle ostvarena istorijska pravda, koja je čitav vijek ulančena, od političara mimikrijski prikrivena, a praktično pretvorena u diskriminaciju autentičnih interesa crnogorskog naroda, kazao je na svečanoj akademiji koju, tradicionalno, povodom praznika Lučindana i Svetog Petra Cetinjskog organizuje Fondacija „Sveta Petar Cetinjski“, predśednik fondacije Dragoljub Drago Rašović. Svečana akademija održana je u Zetskom domu na Cetinju.

„Mi smo još uvijek prinuđeni da se borimo za ravnopravnost, i to ne za ravnopravnost među slobodnim evropskim narodima, nego za ravnopravnost u svojo sopstvenoj državi. Državnu nezavisnost smo obnovili, ali je duhovni, pa i u povelikom dijelu katastarski suverenitet prepušten Srpskoj svetosavskoj crkvi, izvanjoj instituciji koja po okupacionoj logici evo već devet decenija drži „pod svoje“ , krivotvori, devastira sve crnogorske hramove i njima pripadajuću pokretnu i nepokretnu imovinu“, kazao je Rašović, dodajući da je „najbolnije za Crnogorce i najnedostojnije za državu Crnu Goru i njenu koalicionu vlast upravo to što je Cetinjski manastir, vjekovno središte crnogorske države i śedište crnogorskih mitropolita, crkvenih i državnih poglavara, i danas pod tuđom upravom, u okupacionom statusu , zajedno sa svim državnim blagom koje se nalazi u njegovoj riznici“.

Rašović podśeća da je neophodan Zakon o povraćaju crnogorskih hramova u vlasništvo države, jer kako kaže, usljed nedostatka tog zakona Srpska svetosavska crkva iz Crne Gore iznosi i drugoj državi poklanja desetine miliona neoporezovanih eura.

„Fondacija „Sveti Petar Cetinjski“ je više puta podśećala koliko je energije utrošeno da se dokaže ono što je lako dokazivo: da je Crna Gora stara i po pozitivnom nasljeđu cijenjena država, za čiju je obnovu suverenosti bilo potrebno više od osam decenija“, kazao je Rašović.

On je naglasio da je poznato da Crnu Goru i dalje prate neriješeni problemi od fundamentalnog značaja-zaštita i obnova nacionalnog i multinacionalnog kulturnog fonda u Crnoj Gori, povraćaj državnog vlasništva nad crnogorskim crkvama i manastirima, neuklanjanje svih nelegalnih vjerskih objekata.

„Najprije onih koji su podignuti iz političkih razloga, iz želje za dominacijom nad Crnom Gorom, kao što je limena crkvica na Rumiji i mnoge nelegalno izgrađene na našim brdima po obliku i obimu slične bivšoj Aleksandrovoj kapeli na Jezerskom vrhu.Zašto Vlada u ovom slučaju ne poštuje sopstvenu odluku i odgovarajuće crnogorsko pozitivno zakonodavstvo?To je pitanje, koje je naša fondacija postavila više puta, danas postavila i Evropi“, naglašava Rašović.

On je podśetio i na humanitarni i izdavački rad fondacije, i kazao da su u pripremi dva kapitalna projekta – Monografija o svetom Vladimiru Dukljanskom i Leksikografsko- enciklopedijsko djelo „Sto najznačajnijih crnogoraca“.

Rašović je podśetio i da fondacija stipendira uspješne studente crnogorske istorije i crnogorskog jezika i književnosti, te da podstiče i stipendijama pomaže crnogorske studente na duhovnim akademijama u inostranstvu.Uz pomoć donatora pomagaće stvaraoce duhovnih dobara i projekte od posebnog značaja za Crnu Goru i njenu kulturu.

Iz finansijskog izvještaja fondacije, koji je predstavio Milorad Aleksić, vidi se da fondacija raspolaže sa malo finansijskih sredstava.

Na svečanoj akademiji prisutne je pozdravio i predśednik zajednice Crnogoraca u Makedoniji Miroljub Orlandić, koji je najavio da će naredne godine u toj zemlji zajednica, uz podršku Makedonske akademije nauka, obilježiti jubilej- 1000 godina od smrti Svetog Jovana Vladimira.

„U pripremi su dvije monografije posvećene Svetom Jovanu Vladimiru i nadam se da ćemo sakupiti sredstva da budu štampane do 4.jula 2015. godine kada je planirano obilježavanje značajnog jubileja -1000 godina od smrti Jovana Vladimira“, kazao je Orlandić i dodao da očekuje da u Crnoj Gori bude formiran odbor za proslavu ovog jubileja.

Program je nadahnuto vodio Mihailo Radoičić govoreći o Svetom Petru Cetinjskom, a u sklopu programa prikazan je i film o životu i radu „Svetog Petra Cetinjskog“.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Crnogorska pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva. Zabeležite stalnu vezu.