Dr Čirgić: Prva generacija studenata Fakulteta za crnogorski jezik ove jeseni

Osnivanje fakulteta na kojem će se izučavati nacionalni jezik i književnost važan je događaj i za kulturu i nauku i onih država koje su odavno riješile svoja jezička, književna, kulturna i uopšte identitetska pitanja. Kad se uzme u obzir da je montenegristika jedna od najmlađih grana slavistike, onda je jasno od kakvoga je značaja osnivanje Fakulteta za crnogorski jezk i književnost u Crnoj Gori, izjavio je dekan novoosnovanog Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju dr Adnan Čirgić.

Untitled

Dr Čirgić naglašava da se osnivanjem ovog Fakulteta stvaraju uslovi za sticanje kompetentnog kadra iz oblasti montenegristike, čime ne dobija samo montenegristika kao nauka nego i Crna Gora kao država čije će bogato nasljeđe imati ko valjano da izučava i afirmiše pred domaćom i međunarodnom javnošću.

Upitan kada će Fakultet za crnogorski jezik i književnost na Cetinju početi sa radom, dr Čirgić ističe da Fakultet počinje s radom danom osnivanja, jer njegov rad nije samo nastavni nego i naučno-istraživački. Projekti i bogata izdavačka djelatnost koja je započeta u Institutu biće nastavljena na Fakultetu, naglašava naš sagovornik.

Kako ističe, prva generacija studenata počeće s nastavom već ove jeseni.

“U skladu s osnivačkom odlukom Fakultet će preuzeti postojeći kadar Instituta, a za potrebe nastave i istraživanja biće angažovani i novi kadrovi. Uspostavljena saradnja s naučnim institucijama i pojedincima iz okruženja, pored domaćih kadrova, garancija je visokoga kvaliteta i nastave i naučno-istraživačkih projekata koje će voditi Fakultet za crnogorski jezik i književnost. Tako će se ujedno vrlo brzo formirati i adekvatan domaći kadar za sve oblasti nauke o jeziku i književnosti. Śedište Fakulteta biće na reprezentativnoj lokaciji na Cetinju”, kaže dr Čirgić.

Komentarišući gašenje Instituta za crnogorski jezik, vodeći crnogorski ligvist ističe da je osnivanje Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, kojim prestaje s radom postojeći Institut, samo formalno gašenje Instituta.

“To se vidi iz podatka da Fakultet preuzima prava, imovinu, obaveze i kadar Instituta, nastavlja naučno-istraživačku djelatnost uz koju razvija i nastavnu djelatnost. Ta je transformacija potvrda kvalitetnoga rada Instituta u prethodnome periodu i rezultat potrebe za kadrovskim potencijalima iz oblasti montenegristike. Povoljnost ovoga Fakulteta ogleda se u tome što se na njemu neće formirati samo nastavni kadar, nego i naučno-istraživački koji je ne manje bitan od nastavnoga. Ako se uzme u obzir kolika silna građa u našim i stranim arhivima čeka nove istraživače, onda ne treba posebno objašnjavati koliko je bitno uvođenje i smjera za obrazovanje kadrova iz te oblasti. Fakultet će pored toga, preko izbornih predmeta, omogućavati sticanje znanja i oblasti za koje ne postoje studijski programi u Crnoj Gori, poput arhivistike i bibliotekarstva”, kaže dr Čirgić.

Upitan da prokomentariuše izjavu Tatjane Bečanović, koja je tabloidu “Vijesti” kazala da novoosnovani Fakultet nema kadra i da ne ispunjava zakonske uslove da bude visokoobrazovna ustanova, dr Čirgić je naglasio da je Fakultet za crnogorski jezik i književnost prošao sve neophodne instance i time zadovoljilo sve zakonske preduslove za osnivanje.

“Komentarisanje takvih neozbiljnih izjava i dezinformacija smatram nedoličnim nekoga ko se bavi javnim poslom. Zato se na njih ne bih obazirao”, zaključio je dr Čirgić.

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Crnogorski jezik i označen sa . Zabeležite stalnu vezu.