Porijeklo srpskih ocila

Izvorna srpska ocila

Malo humora, a zbilja:

Nastanak srpskih ocila često se vezuje za četiri ćirilična slova S, kojima se pripisuju razna pogrešna značenja, najčešće „Samo Sloga Srbina Spasava“. Ta „slova S“ u stvari potiču od četiri vizantijska slova beta: „Basileus Basileon Basileuon Basileusin“ (Βασιλεὺς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων), u značenju:“Car Careva Caruje (nad) Carevima“, što se odnosi na Isusa Hrista. Stefan Lazarević je samo preuzeo vizantijski grb – jer je Vizantija nekada gospodarila Srbijom – i nazvao ga srpskim.

Dakle, četiri ocila su simbol koji su Srbi kao sužnjevi dobili od svojijeh gospodara! Isto kao i trobojku, koju im je SULTAN ODREDIO SVOJIM UKAZOM.

Srbija je i dvoglavog orla primila od Vizantije, dobijanjem titula od Vizantijskog carstva – još je Stefan Prvovjenčani od vizantijskog cara dobio titulu sevastokratora, a Stefana Nemanju je na mesto velikog župana postavio vizantijski car.

Porijeklo crnogorskoga orla je drugačije. On nije preuzet od Nemanjića, kao što se to ponekad može čuti. Naime, u vrijeme dinastije Crnojevića u Crnoj Gori grb je predstavljao zlatni dvoglavi orao, sa krunicama na glavama. Može se opravdano pretpostaviti da je Ivan Crnojević preuzeo grb (dvoglavi orao) od albanskog velikaša Skenderbega (Đurđa Kastriota), poslije njegove smrti (17.01.1468), izražavajući tako feudalni legitimitet prema Skenderbegovim teritorijama, jer je Skenderbegova sestra Marija bila majka Ivanova. Crnogorski dvoglavi orao, kome je kasnije dodat lav, ostaje, sve do okupacije Crne Gore od strane Srbije 1918, trajni državni grb koji se javlja i na državnijem pečatima („Mohur vse Cernie Gori“, „Pečat Crnogorskoga praviteljstvujušćega senata“). Grb Crnogorske pravoslavne crkve iz sredine XVIII vijeka sadrži dvoglavoga orla sa krunom, dvije ruke u oklopu, štit s prekrštenijem ključevima (kao i na Pečatu Vaseljenske patrijašije), sa krstom s lijeve i mitropolitskijem štapom s desne strane.

Saznajte još: Porijeklo srpske trobojke

Advertisements
Ovaj unos je objavljen pod Ostalo i označen sa , . Zabeležite stalnu vezu.